Livsmedelsverkets prislista

Fukthalt med ISTA-metoden, vägledande analys

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 25,08
Moms: 6,02
Totalt: 31,10

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Fuktanalys med ISTA ugnstorkningsmetod av ett prov som tagits inofficiellt, vägledande analys.
Undersökningens längd: 1-3 dygn
Individuella identifiare: 51068 / L42014