Livsmedelsverkets prislista

omtest av virustest av utsädespotatis, minst 4 prover, 400 knölar, 1 virus, rt-pcr-metod / 40 delprover

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 821,34
Moms: 197,12
Totalt: 1018,46

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: 1-3 dygn
Individuella identifiare: 51067 / L43008