Livsmedelsverkets prislista

virustest av utsädespotatis, 1 prov, 100 knölar, 1 virus, rt-pcr-metod / 25 delprover

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 598,28
Moms: 143,59
Totalt: 741,87

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: 1-3 dygn
Individuella identifiare: 51065 / L43007