Livsmedelsverkets prislista

Prov för jämn kvalitet, grobarhet, sand, mull, torv: alla växtarter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 22,51
Moms: 5,40
Totalt: 27,91

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Frön, prov för jämn kvalitet: groning av prov av vilken växtart som helst på annat än läskpapperunderlag, än ISTA-metoden
Undersökningens längd: Avtalas med certifieringssektionen.
Individuella identifiare: 51064 / L42012