Livsmedelsverkets prislista

virustest av utsädespotatis, minst 4 prover,  100 knölar, 2 virus, rt-pcr-metod / 25 delprover

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 565,17
Moms: 135,64
Totalt: 700,81

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: 1-3 dygn
Individuella identifiare: 51063 / L43006