Livsmedelsverkets prislista

Vikt per 1 000 frön

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 20,12
Moms: 4,83
Totalt: 24,95

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Vikt per 1 000 frön i ett officiellt prov, nationell metod eller ISTA-metoden.
Undersökningens längd: En del av de obligatoriska undersökningarna av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51062 / L42011