Livsmedelsverkets prislista

virustest av utsädespotatis, minst 4 prover,  100 knölar, 2 virus, rt-pcr-metod / 10 delprover

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 263,30
Moms: 63,19
Totalt: 326,49

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: 1-3 dygn
Individuella identifiare: 51061 / L43005