Livsmedelsverkets prislista

Vikt per 1 000 frön, vägledande analys

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 20,12
Moms: 4,83
Totalt: 24,95

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Vikt per 1 000 frön av ett prov som tagits inofficiellt, vägledande analys.
Undersökningens längd: 1-3 dygn
Individuella identifiare: 51060 / L42010