Livsmedelsverkets prislista

virustest av utsädespotatis, 1 prov, 100 knölar, 2 virus, rt-pcr-metod / 10 delprover

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 282,83
Moms: 67,88
Totalt: 350,71

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: 1-3 dygn
Individuella identifiare: 51059 / L43004