Livsmedelsverkets prislista

Test av potatisvirus i laboratorium (6 virus), vägledande analys

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 248,50
Moms: 59,64
Totalt: 308,14

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Utsädespotatis, virusundersökningar av inofficiellt prov med Elisa-metoden (Y, A, S, X, M och PLRV), vägledande analys
Undersökningens längd: 1,5-2 mån eller enligt avtal (odlingstid 4-5 veckor)
Individuella identifiare: 51057 / L43003