Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket: Hampa (renhet, grobarhet, sjukdomar, fukthalt med stickprov)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningspaket för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 186,39
Moms: 44,73
Totalt: 231,12

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Undersökningspaket för ett officiellt prov av hampa för certifiering: (renhet, grobarhet, sjukdomar, fukthalt med stickprov)
Undersökningens längd: Undersökningspaket av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar
Individuella identifiare: 51053 / L42946