Livsmedelsverkets prislista

Prov för jämn kvalitet, grobarhet, spannmål, timotej

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 10,17
Moms: 2,44
Totalt: 12,61

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Frön, prov för jämn kvalitet: grobarhet, ISTA pappersmetod.
Undersökningens längd: Avtalas med certifieringssektionen.
Individuella identifiare: 51052 / L42003