Livsmedelsverkets prislista

Grobarhet för ett inofficiellt prov rybs, raps

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 36,71
Moms: 8,81
Totalt: 45,52

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grobarhet efter provbetning för ett inofficiellt prov av rybs eller raps
Undersökningens längd: Grobarhet efter provbetning av ett inofficiellt prov. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51051 / L42945