Livsmedelsverkets prislista

Provbetning i frölaboratorium, vägledande analys

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 5,77
Moms: 1,38
Totalt: 7,15

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Provbetning på kundens begäran för bestämning av betat utsädes grobarhet
Individuella identifiare: 51050 / L42002