Livsmedelsverkets prislista

Grobarhet efter provbetning, rybs, raps

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 57,73
Moms: 13,86
Totalt: 71,59

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grobarhet efter provbetning för ett officiellt prov av rybs eller raps för certifiering
Undersökningens längd: Grobarhetanalys av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51047 / L42943