Livsmedelsverkets prislista

Prov för jämn kvalitet, grobarhet: olje- och spånadsväxter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 13,00
Moms: 3,12
Totalt: 16,12

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Frön, prov för jämn kvalitet: grobarhet, ISTA pappersmetod.
Undersökningens längd: Avtalas med certifieringssektionen.
Individuella identifiare: 51046 / L42942