Livsmedelsverkets prislista

OH bestämningspaket för spannmål:grobarhet och grobarhet efter provbetning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 66,36
Moms: 15,93
Totalt: 82,29

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: OH bestämningspaket för spannmål:grobarhet och grobarhet efter provbetning
Undersökningens längd: 2-3 veckor
Individuella identifiare: 51043 / L42939