Livsmedelsverkets prislista

OH bestämningspaket för spannmå: grobarhet efter provbetning och 1000 konsvikt.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 55,59
Moms: 13,34
Totalt: 68,93

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: OH bestämningspaket för spannmå: grobarhet efter provbetning och 1000 konsvikt.
Undersökningens längd: 2-3 veckor
Individuella identifiare: 51042 / L42938