Livsmedelsverkets prislista

Förkrympta korn, sållning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Kvalitetsanalyser
Spannmål
Pris, €:
Utan Moms: 27,42
Moms: 6,58
Totalt: 34,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Förkrympta korn med sållning method
Undersökningens längd: Högst 2 veckor
Individuella identifiare: 51038 / L44032