Livsmedelsverkets prislista

Fukthalt, värmeskåp

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Kvalitetsanalyser
Ryps
Pris, €:
Utan Moms: 42,14
Moms: 10,11
Totalt: 52,25

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Fukthalt, med värmeskåpmetoden (referensmetod) A
Individuella identifiare: 51036 / L44030