Livsmedelsverkets prislista

Grobarhet väteperoxid

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Kvalitetsanalyser
Spannmål
Pris, €:
Utan Moms: 79,98
Moms: 19,20
Totalt: 99,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av maltkorns grobarhet
Undersökningens längd: Högst 2 veckor
Individuella identifiare: 51030 / L44023