Livsmedelsverkets prislista

Avfallshalt

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Kvalitetsanalyser
Spannmål
Pris, €:
Utan Moms: 70,85
Moms: 17,00
Totalt: 87,85

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av orenlighetshalt och avfallskorn i provet, resultatet i viktprocent
Undersökningens längd: Högst 2 veckor, exportprover: högst 2 dygn efter att provet har anlänt.
Individuella identifiare: 51029 / L44021