Livsmedelsverkets prislista

Malning (Brabender Senior)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Kvalitetsanalyser
Spannmål
Pris, €:
Utan Moms: 67,43
Moms: 16,18
Totalt: 83,61

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Malning av provet för bedömning av bakningsegenskaper
Undersökningens längd: Högst 2 veckor, exportprover: högst 2 dygn efter att provet har anlänt.
Individuella identifiare: 51028 / L44020