Livsmedelsverkets prislista

Glasaktiga korn (durumvete)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Kvalitetsanalyser
Spannmål
Pris, €:
Utan Moms: 55,99
Moms: 13,44
Totalt: 69,43

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Sensorisk bedömning av andelen glasaktiga korn i provet.
Undersökningens längd: Högst 2 veckor, exportprover: högst 2 dygn efter att provet har anlänt.
Individuella identifiare: 51027 / L44019