Livsmedelsverkets prislista

Zeleny-tal

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Kvalitetsanalyser
Spannmål
Pris, €:
Utan Moms: 45,71
Moms: 10,97
Totalt: 56,68

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Proteinets mängd och kvalitet med Zeleny-metoden
Undersökningens längd: Högst 2 veckor, exportprover: högst 2 dygn efter att provet har anlänt.
Individuella identifiare: 51024 / L44016