Livsmedelsverkets prislista

Halt av avfallskorn

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Kvalitetsanalyser
Spannmål
Pris, €:
Utan Moms: 43,43
Moms: 10,42
Totalt: 53,85

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Avfallskornen skiljs genom sållning och sensoriskt, vägs, resultatet i viktprocent
Undersökningens längd: Högst 2 veckor, exportprover: högst 2 dygn efter att provet har anlänt.
Individuella identifiare: 51023 / L44015