Livsmedelsverkets prislista

Falltal

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Kvalitetsanalyser
Spannmål
Pris, €:
Utan Moms: 38,85
Moms: 9,32
Totalt: 48,17

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Andelen oskadad stärkelse bestäms indirekt med Hagberg Fn-instrument
Undersökningens längd: Högst 2 veckor, exportprover: högst 2 dygn efter att provet har anlänt.
Individuella identifiare: 51019 / L44010