Livsmedelsverkets prislista

Hektolitervikt, spannmålsprovare

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Kvalitetsanalyser
Spannmål
Pris, €:
Utan Moms: 26,28
Moms: 6,31
Totalt: 32,59

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Hektolitervikt med spannmålsprovare (referensmetod)
Undersökningens längd: Högst 2 veckor, exportprover: högst 2 dygn efter att provet har anlänt.
Individuella identifiare: 51015 / L44005