Livsmedelsverkets prislista

Nit paketpris

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Kvalitetsanalyser
Spannmål
Pris, €:
Utan Moms: 17,14
Moms: 4,11
Totalt: 21,25

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Inkluderar fukthalt, proteinhalt och hektolitervikt samt på korn- och veteprov dessutom stärkelse
Undersökningens längd: Högst 2 veckor, exportprover: högst 2 dygn efter att provet har anlänt.
Individuella identifiare: 51013 / L44003