Livsmedelsverkets prislista

Fukthalt

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Kvalitetsanalyser
Ärter
Pris, €:
Utan Moms: 25,83
Moms: 6,20
Totalt: 32,03

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Fukthalt, värmeskåpsmetoden
Undersökningens längd: Högst 2 veckor, exportprover: högst 2 dygn efter att provet har anlänt.
Individuella identifiare: 51010 / L41004