Livsmedelsverkets prislista

Avfallsärter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionnn
Kvalitetsanalyser
Ärter
Pris, €:
Utan Moms: 68,56
Moms: 16,45
Totalt: 85,01

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Avfallsärterna separeras sensoriskt, vägs, resultatet i viktprocent
Undersökningens längd: Högst 2 veckor, exportprover: högst 2 dygn efter att provet har anlänt.
Individuella identifiare: 51008 / L41002