Livsmedelsverkets prislista

Orenlighetshalt

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionnn
Kvalitetsanalyser
Ärter
Pris, €:
Utan Moms: 28,38
Moms: 6,81
Totalt: 35,19

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Avfallet separeras sensoriskt, vägs, resultatet i viktprocent
Undersökningens längd: Högst 2 veckor, exportprover: högst 2 dygn efter att provet har anlänt.
Individuella identifiare: 51007 / L41001