Livsmedelsverkets prislista

Vattenlösliga näringsämnen, som paketanalys, ICP-OES teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Oorganiska gödselmedel
Pris, €:
Utan Moms: 260,08
Moms: 62,42
Totalt: 322,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Element som ska analyseras: B, Ca, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, P, S ja Zn. Ovanstående pris avser bestämning av ett element.
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50194 / L80044