Livsmedelsverkets prislista

Skadliga metaller, som paketanalys, ICP-OES teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Jordförbättringsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 260,08
Moms: 62,42
Totalt: 322,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Element som ska analyseras: As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb och Zn.
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50193 / L80044