Livsmedelsverkets prislista

Fosfor (P) lösligt i vatten och NAS (Fotometrisk)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Oorganiska gödselmedel
Pris, €:
Utan Moms: 56,86
Moms: 13,65
Totalt: 70,51

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Fosfor (P) lösligt i vatten och NAS (Fotometrisk)
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50186 / L80260