Livsmedelsverkets prislista

Vattenlösligt kalium (K) , Fotometrisk-teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Oorganiska gödselmedel
Pris, €:
Utan Moms: 56,86
Moms: 13,65
Totalt: 70,51

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Vattenlösligt kalium (K) , Fotometrisk-teknik
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50184 / L80258