Livsmedelsverkets prislista

Torrsubstans (Gravimetrisk)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Kalkämnen
Pris, €:
Utan Moms: 25,57
Moms: 6,14
Totalt: 31,71

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Torrsubstans (Gravimetrisk)
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50173 / L80232