Livsmedelsverkets prislista

Rot svampsjukdom

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Växtunderlag
Pris, €:
Utan Moms: 104,38
Moms: 25,05
Totalt: 129,43

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Fysikaliska undersökningar i växtunderlag
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50165 / L80211