Livsmedelsverkets prislista

Mogenhetstest (Sållning, volymvikt, fukthalt, organiskt material, ammoniumkväve, nitratkväve, CO2-produktionsprov, rötternas längd och frönas grobarhet)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Jordförbättringsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 307,01
Moms: 73,68
Totalt: 380,69

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Mogenhetstest (Sållning, volymvikt, fukthalt, organiskt material, ammoniumkväve, nitratkväve, CO2-produktionsprov, rötternas längd och frönas grobarhet)
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50163 / L80186