Livsmedelsverkets prislista

Kalsium (Ca), (slagg), Titrimetrisk teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Kalkämnen
Pris, €:
Utan Moms: 159,64
Moms: 38,31
Totalt: 197,95

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Kalsium (Ca), (slagg), titrimetrisk teknik
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50161 / L80127