Livsmedelsverkets prislista

Toxicitet hos kompostjord

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Jordförbättringsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 147,36
Moms: 35,37
Totalt: 182,73

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Toxicitet hos kompostjord
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50160 / L80120