Livsmedelsverkets prislista

Kvicksilver (Hg) AAS-teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Jordförbättringsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 41,61
Moms: 9,99
Totalt: 51,60

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Kvicksilver (Hg) AAS-teknik
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50125 / L80105