Livsmedelsverkets prislista

Magnesium (Mg) (kalksten), Titrimetrisk-teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Elementaranalys
Pris, €:
Utan Moms: 98,24
Moms: 23,58
Totalt: 121,82

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Magnesium (Mg) (kalksten), Titrimetrisk-teknik
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50111 / L80100