Livsmedelsverkets prislista

Kalsium (Ca), (kalksten), titrimetrisk teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Elementaranalys
Pris, €:
Utan Moms: 98,24
Moms: 23,58
Totalt: 121,82

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Kalsium (Ca), (kalksten), titrimetrisk teknik
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50110 / L80099