Livsmedelsverkets prislista

Neutraliseringsförmåga (Ca), Potentiometrisk titrering

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Kalkämnen
Pris, €:
Utan Moms: 55,26
Moms: 13,26
Totalt: 68,52

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Neutraliseringsförmåga (Ca), Potentiometrisk titrering
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50086 / L80067