Livsmedelsverkets prislista

Finhetsgrad (maskinell siktning)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Kalkämnen
Pris, €:
Utan Moms: 49,12
Moms: 11,79
Totalt: 60,91

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Finhetsgrad (maskinell siktning)
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50064 / L80048