Livsmedelsverkets prislista

Fytotoxicitet (innehålla gråbarhet och rottillväxt)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Jordförbättringsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 49,12
Moms: 11,79
Totalt: 60,91

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Fytotoxicitet (innehålla gråbarhet och rottillväxt)
Undersökningens längd: 1-2 veckor
Individuella identifiare: 50062 / L80046