Livsmedelsverkets prislista

Kungsvattenlösliga (aqua regis) näringsämnen som paketanalys, ICP-OES teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Oorganiska gödselmedel
Pris, €:
Utan Moms: 260,08
Moms: 62,42
Totalt: 322,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Element som ska analyseras: As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, Se, V och Zn.
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50059 / L80044