Livsmedelsverkets prislista

Vattenlösligt fosfor (P) ICP-OES-teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Organiska gödselmedel
Pris, €:
Utan Moms: 42,98
Moms: 10,32
Totalt: 53,30

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Vattenlösligt fosfor (P) ICP-OES-teknik
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50058 / L80042