Livsmedelsverkets prislista

Magnesium (Mg), kalkbiprodukter och slagg, ICP-OES-teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Kalkämnen
Pris, €:
Utan Moms: 42,98
Moms: 10,32
Totalt: 53,30

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Magnesium (Mg), kalkbiprodukter och slagg, ICP-OES-teknik
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50055 / L80041